ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище. Известен като „Ден на розовата фланелка“, той символизира неприемането на тормоза и насилието в училище.

На 28.02.2024 г. психологът на ЦОП Левски проведе тренинг на тема: „Осмисляне на проблема с насилието и придобиване на увереност за реакция срещу него“ с ученици от ІХ и Х клас на ПГСС „Н. Й. Вапцаров“, град Левски. В работната сесия, младите хора изразиха своите виждания по проблема и предложиха алтернативи за реагиране в ситуации на тормоз. Работиха по казуси за разрешаване на конфликти без насилие и дискутираха различните гледни точки на участниците в работните екипи. Учениците изведоха важни за тях послания, които могат да бъдат работещи в ежедневито им.

„Денят на розовата фланелка“ е популярен сред учениците от много държави. Екипът на Център за обществена подкрепа Левски се присъединява към апела за толерантност в училищните взаимоотношения, за нетърпимост към проявленията на тормоз и за съпричастност към неговите потърпевши.