„ЗАЕДНО ЗА ПО-ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

Екипите и потребителите на социалните услуги на СОНИК СТАРТ в град Левски, обединени от посланията за чиста планета и опазване на природната среда, създадоха цветни алеи в зелените пространства на Център за настаняване от семеен тип за деца.

Участниците в еко-инициативата работиха усилено, за да превърнат тревните площи и алеи в приятно и уютно място, изпълнено с много зеленина и цвят. Бяха засадени различни декоративни храсти и дървета. Много цветя, умело декорирани в интересни композиции, вече красят отделните кътчета на дворното пространство.

SONIK START LTD се присъединява към глобалната инициатива за отбелязване на Деня на Земята през месец април! Вярваме, че опазването на околната среда е отговорност на всеки от нас.