УЧЕНИЧКА ОТ ХІІ ЗАПОЧВА СТАЖ В ЦОП ЛЕВСКИ

Ивана Маринова е на 18 години и е  ученичка в ХІІ клас в СУ „Крум Попов“. Желанието и мотивацията ѝ за започване на стаж в СОНИК СТАРТ  е да си създаде свои преки впечатления от дейността на Център за обществена подкрепа и пряката ежедневна работа на специалистите. Интересите ѝ в социалната сфера са резултат от включването ѝ като доброволец в социалната услуга през 2018 г.

Смята, че е важно децата и техните родители да знаят, че имат възможност да получат подкрепа в определени моменти от живота си от професионалисти. Затова би искала да бъде част от екипа на ЦОП Левски. На този етап като стажант, тъй като е избрала да продължи образованието си по специалността „Социални дейности“. Очаква да се включва пълноценно в работния процес на социалната услуга и да наблюдава как може да се окаже подкрепа на дете в риск.