Ние се грижим за добрия старт!
Добре дошли на уеб сайта на Център за Обществена Подкрепа - Левски. Ние предоставяме комплекс от социални услуги, насочени към подкрепа и консултиране на децата и семействата от общността. Вярваме, че история, споделена на по чаша кафе или чай е една чисто човешка позиция на подкрепа. Заповядайте на адрес: град Левски, ул."Георги Бенковски" №2

СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ Развитието на интегриран комплекс от услуги се базира и на устойчивото взаимодействие между партньорите, работещи в сферата на закрила на детето.

Read more

КРЕАТИВНОСТ

КРЕАТИВНОСТ Доброволческа програма е възможност да се покаже, че каузата, която организацията има, е кауза и на обществото.

Read more

ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА Амбицията на новооткрития Център за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот и социалните умения на децата в риск и техните семейства чрез прилагане на нови, устойчиви и комплексни подходи в работа с уязвимите групи с цел превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Read more