Обучение на тема „Работа по случаи на домашно насилие, предназначено конкретно за специалистите от Центровете за обществена подкрепа”

На 28-30 април психологът на ЦОП  Левски взе участие в обучение на тема „Работа по случаи на домашно насилие, предназначено конкретно за специалистите от Центровете за обществена подкрепа” по