ПРОВЕДЕНА ГРУПОВА РАБОТА ОТ ЕКИП НА ЦОП ЛЕВСКИ С ДОБРОВОЛЦИ

Днес 25.01.2017г. събрахме децата доброволци от ЦОП Левски, за да организираме арт работилница за изработване на кукерски маски- Срещата започна с разговор за традиционните зимни празници и