АЛЕЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

В основата на човешкия растеж и развитие е да формираме добри взаимоотношения и да осъществяваме връзка с другите хора. Необходимо е от ранна детска възраст децата да бъдат насочвани да приемат