Участие в обучение 14.07 – 15.07.2017г.

На всички служители на СОНИК СТАРТ се предоставя възможността да надграждат познанията си в областта на социалните услуги, чрез включването в специализирани Обучителни програми, специфично