УЧАСТИЕ НА ЦОП-ЛЕВСКИ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДАЗД

Психологът на ЦОП Левски взе участие в Конференцията за Северозападен регион на тема „Да работим заедно за прехода от институционална грижа към грижа в общността“. Събитието се състоя в гр.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕЗИКОВОТО И КУЛТУРНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

По повод 21 февруари – Международният ден на майчиния език, служителите и доброволците на ЦОП Левски дискутираха темата за българския език, такъв, какъвто е в живия говор, в народните

КРЪГЛА МАСА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

В периода 19-20 февруари 2015 г. в гр. Сливен се проведе Кръгла маса на Ръководителите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. В рамките на двата дни хотел СПОРТ ПАЛАС беше

НА 19 ФЕВРУАРИ ЦОП-ЛЕВСКИ ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ

“Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия” Васил Левски   По повод 142 години от обесването на Апостола на Свободата Васил

СЪБИТИЯ ПОСВЕТЕНИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ОБЩИНА ЛЕВСКИ

ЦОП Левски се присъедини към всички обществени и културни събития организирани от Община Левски през месец февруари посветени на Васил Левски, с признателност и преклонение пред личността, делото
  • 1
  • 2