“МАРТЕНСКО АТЕЛИЕ” ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ОРГАНИЗИРАХА ЦОП ЛЕВСКИ

В няколко дни на месец февруари служителите, потребителите и доброволците на ЦОП Левски проявиха своите творчески умения в създаване на мартеници в свое „МАРТЕНСКО АТЕЛИЕ“, при спазване на всички

УЧЕНИЧКА ОТ ХІІ ЗАПОЧВА СТАЖ В ЦОП ЛЕВСКИ

Ивана Маринова е на 18 години и е  ученичка в ХІІ клас в СУ „Крум Попов“. Желанието и мотивацията ѝ за започване на стаж в СОНИК СТАРТ  е да си създаде свои преки впечатления от дейността на