ВЪЛШЕБСТВОТО НА ДУМИТЕ

Екипът на Център за обществена подкрепа гр. Левски гостува на първокласниците от местното училище, за да ги поздрави по повод постъпването им в първи клас и да поговорят за общуването и

СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦОП ЛЕВСКИ ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

В периода 17 – 18 юни в гр. Сливен се реализира обучение в два модула в ДЦПЛУ „Милосърдие“ гр. Сливен по темите: „Развитие на комуникативните умения за общуване при работа с деца/лица с

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

В периода 20 – 22 май в гр. Левски се реализира обучение в два модула от планираните обучения за екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Обучението е проведено в