Кръгла маса на арт терапевтите от Направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ

В периода 28 – 29 септември в град Пловдив се проведе кръгла маса на арт терапевтите от СОНИК СТАРТ. Работната среща на специалистите е петата поред, от предвидените за 2014г. Кръгли маси на

Млади музикални таланти от цяла България на една сцена в YOUTH MUSIC FEST Драгоман

В подкрепа на младите музикални таланти на България, СОНИК СТАРТ и община Драгоман организират YOUTH MUSIC FEST. По повод 45- годишнината от обявяването на Драгоман за град на 29.08.2014 г.