ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

В периода 03-05 декември 2017 г. се проведе Годишна среща на екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Екипите от Карлово, Първомай, Левски, Червен бряг, Балчик,