БЕЗБРОЙ УСМИВКИ В ЕДНО СЪРЦЕ, ТУПТЯЩО В РИТЪМА НА 1 ЮНИ В ГРАД ЛЕВСКИ

Екипите на  СОНИК СТАРТ от ЦОП, ЦСРИ и ЦНСТ град Левски, заедно с децата отбелязаха един незабравим ден,който ще остане в сърцата на всички ни.  ЦНСТ Левски бе отново изпълнено от много смях,