Обучение на координационен механизъм по деинституционализация на тема: „Оценка, планиране и подкрепа на семействата“

В периода 24-25 юли психологът на ЦОП  Левски взе участие в обучение на координационен механизъм по деинституционализация на тема: „Оценка, планиране и подкрепа на семействата“. Обучението е по

Летен лагер с потребители и доброволци

ЦОП Левски, заедно с част от своите потребители и доброволци от 14.07.2014 г. до 19.07.2014 г. се включи в летен лагер на територията на с. Малчика, организиран от новосъздаденото сдружение

Обучение на тема „Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на управлението на социални услуги“

В периода 03 – 05 юли Координаторът на ЦОП Левски, като представител на СОНИК СТАРТ, взе участие в обучение на тема „Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на