ДОБРОВОЛЦИТЕ В ПРОЕКТ

Доброволците на ЦОП Левски, включени в проекта “Развитие на механизъм за самопомощ и трудова реализация, чрез изграждане на умения в приложни изкуства” на Сдружение “Център за европейско развитие