СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦОП ЛЕВСКИ ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

В периода 17 – 18 юни в гр. Сливен се реализира обучение в два модула в ДЦПЛУ „Милосърдие“ гр. Сливен по темите: „Развитие на комуникативните умения за общуване при работа с деца/лица с