ПРАЗНИК НА МНОГООБРАЗИЕТО

„Празник на многообразието“ създадоха екипите на Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи

Слънце за всички

Слънцето не свети ли еднакво за всички – без значение какъв цвят сме, дали сме малки или големи? То раздава своята светлина и топлина за всички по цялата Земя. Слънцето обича еднакво всички под