ДОБРОВОЛЧЕСКИ ЛАГЕР 2015

През месец август, за втори път под патронажа на Андрей Иванов, кмет на Община Драгоман, СОНИК СТАРТ организира лагер в рамките на Доброволческата си програма, съвместно с Центровете за