ЕКОПОХОД ШАВАРНА

Екипите на социалните услуги в град Левски, заедно със своите потребители и доброволци, проведоха на 20.10.2023 г., съвместен „ЕКОПОХОД ШАВАРНА“. Целта бе да се опознае и опази околната среда,